Utdanning

Trenerutviklingskurs Del1 | Trenerutviklingskurs Del2 |Instruktørkurs | Problematferdstrener

Trenerutvikling: for å utvikle dine egne trenerferdigheter. Vi legger vekt på egentrening av egen hund, mekaniske ferdigheter, forståelse for positiv trening, kjeding, signaler og hvordan få frem atferder.

Instruktørkurs: for å utvikle dine evner som instruktør. Vi legger vekt på fremføring av teori og praksis, forståelse av metoden, kunne svare på spørsmål og veilede andre.

Problematferdstrener: for å kunne hjelpe hunder med problematferd med praktisk trening. Vi legger vekt på forståelse av problematferd, symptomer og årsaker, og ulike fremgangsmåter.

Ønsker du å jobbe som instruktør hos oss? Da må du ha bestått vår Trenerutvikling, Instruktørutdannelse og hatt 40 timer som hjelpeinstruktør samt deltakelse på kurs hos oss.