Egenmelding

  Ditt navn

  Epost

  Undertegnede var borte fra arbeidet
  f.o.m

  t.o.m

  Kan fraværet skyldes forhold på arbeidsplassen?
  JaNeiUsikker

  Hvis Ja, hvilke forhold tror du kan settes i sammenheng med fraværet?

  Annet