Egenmelding

Ditt navn

Epost

Undertegnede var borte fra arbeidet
f.o.m

t.o.m

Kan fraværet skyldes forhold på arbeidsplassen?
JaNeiUsikker

Hvis Ja, hvilke forhold tror du kan settes i sammenheng med fraværet?

Annet