Foredrag
Pris kr. 1.000,- pr time + reise og eventuel kost og losji

«100% Positiv Hverdagslydighet» (1 til 3 timer)
Hva er «100 % positiv hverdagslydighet»?
Hvordan få en lydig hund?
Hvordan stoppe uønsket atferd?
Grensesetting?
Øvelser i hverdagen?

«Problemer i hverdagen» (1 til 2 timer)
Hvordan løse følgende problemer:
Hunden drar i bånd
Hunden hører ikke
Hunden kommer ikke på innkalling
Hunden skal hilse på alle, og den hopper
Hunden kan ikke passere ande hunder
Hunden blir vill når det ringer på
Hunden bjeffer på alt

Hva er best, belønning eller straff(ubehag)? (1 til 3 timer)
Er bruk av ubehag raskere og mer effektivt enn bruk av belønning?

Hunden og ulvens atferd, myter og fakta (1 til 2 timer)
De siste femti år er det foretatt mye forskning på ulv, hund og hundens domestisering
Resultatene viser hva som er fakta og hva som er myter
Det viser seg at gamle myter er motsatt av hva fakta viser
Vi ser på forskjellene og hvilken betydning det har for oss og våre hunder

Hundens språk (1 til 3 timer)
Hunden kommuniserer med oss og andre hunder, hva bør vi kunne for å forstå hunden og for at vi skal gjøre oss forstått?
Hvorfor er det lett å kommunisere feil til hunden?

Forskjell på hverdagslydighet og konkurranselydighet (1 time)
Konkurransetrening og hverdagslydighet brukes til forskjellige ting. Hva er forskjellene og hvilke konsekvenser kan det medføre om vi blander dem?

Valpens utvikling og oppdragelse (1 til 3 timer. Anbefalt 3 timer.)
Valpens utvikling fra foster til voksen
Hva kan vi forvente oss av de forskjellige utviklingstrinnene?
Hva er ”trassalderen”?
Hva er ”spøkelsesperioden”?
Hvor gammel skal valpen være når den leveres?
Hva er de største ”fallgruvene”?
Hvordan oppdra valpen, hvilke alternativ har vi?
Hva ønsker du å oppnå med oppdragelsen? Hvordan nå målene?
Hva bør du gjøre og hvordan bør det gjøres?

Helgekurs

Helgekursene foregår lørdag og søndag 10.00 – 16.00 (tilpasses reiserute).
Prisen er kr. 15.000,- i tillegg kommer reise, kost og losji.
Store reisekostnader kan redusere prisen noe.

Her er noen forslag til kurser, men alle kursene kan spesialtilpasses.

For hundeeiere

Kursene kan være for få deltakere 6 -8 og mye trening eller for mange med mer teori, demonstrasjon og litt trening for deltakerne eller bare teori.

100% positiv oppdragelse og treningKan gjennomføres som teorikurs med demonstrasjon eller som 50/50 teoretisk og praktisk for åtte deltaker.
Hva er 100% positiv hverdagslydighet?
Hvordan kan vi kun med belønningsbasert trening få:
En lydig hund
”100%” innkalling
Stoppe uønsket atferd
Grensesetting
Lære hunden å oppføre seg i alle daglige situasjoner
Hva er en hund?
Hundens naturlige atferd
Ulvens atferd, hva betydning har den for oss og våre hunder
 

100% positiv oppdragelse og trening fra valp til voksen
Samme som kurset over, men her blir hovedfokuset på valpen
Valpens utvikling, hva betyr utviklingsperiodene for oss
Hvordan forme valpen til å bli den hunden som du ønsker
Hvilke metoder passer for deg og din valp
m.m.

100% positiv hverdagslydighet og problemløsning i hverdagen (ikke problematferd)
Kan gjennomføres som teorikurs med demonstrasjon eller som 50/50 teoretisk og praktisk for åtte deltaker.
Kurset tar for seg vanlige problemer i hverdagen som:
Hund som ikke hører etter
Ikke kommer på innkalling
Skal hilse på alle
Passering
Bjeffing på ringeklokke
Drar i bånd
Vill når den skal på tur
Problemer som har sin årsak i redsel og stress tas ikke opp på dette kurset
Hva er 100% positiv hverdagslydighet?
Hvordan utføre en 100% positiv  oppdragelse og trening med fokus på:
Hvordan unngå problemer
Hva er det som skaper problemer
Hva som kan forsterke problemene
Hvordan problemene kan behandles
Hva er en hund? Hunden og ulven

Hundens språk
Kurset tar for seg det meste om hundens språk i teori og praksis. Vi tar for oss de forskjellige begrepene det er vanlig å bruke i denne sammenheng. Vi ser på kommunikasjon mellom hunder, og tar for oss de forskjellige signalene som hunden bruker. Vi snakker også om avstandsøkende signaler (aggresjoner), og om kommunikasjon mellom hund og mennesker. Vi filmer møtesituasjoner mellom hunder.
Teori: Gjennomgang av hundens språk. Bruk av video.
Praksis: Deltakernes hunder av samme kjønn slippes to og to i møtesituasjoner. Møtene blir filmet og siden gjennomgått. Hundene får hilse på en av de tobente deltakerne, og dette filmes også. All film/video og bilder blir vist på storskjerm. Deltakerne har med egen hund en dag.
8 deltakere med hannhunder og 8 med tisper
Observatører

For instruktører

100 % positiv hverdagslydighet
De aller fleste hundeeiere ønsker å oppdra hunden så positivt som mulig
Alle ønsker en god venn og en lydhør hund
Hvordan kan du som instruktør ”selge” dette til dine kunder/kursdeltakere
Hundens naturlige atferd og trenings/oppdragelsesmetoder
Hvordan forklare ”100 % Hverdagslydighet” til kursdeltakere
Hvordan få en lydig hund
Hvordan stoppe uønsket atferd
Hvordan sette grenser
Hvordan få kontroll over hunden i vanskelige situasjoner
Hvordan få en ”100 %” pålitelig innkalling
Hvordan utføre praktisk trening på kurs og som privattime

100 % positiv hverdagslydighet og problemløsning i hverdagen
Som kurset over, men her blir fokus på å rette opp problemer som er oppstått i hverdagen:
Bjeffer på ringeklokke
Overfaller gjester
Bjeffer på lyder utenfor huset
Jager biler, joggere m.m.
Drar i båndet
Er sta, ulydig og egen
M.m.

100 % positiv hverdagslydighet og problematferd
Her er fokus på hverdagslydighet og problematferd som redsel, stress og aggresjon.
Kurset går ut på å lære deltakerne om hva dette er og hvilke muligheter til behandling som finnes
Noe demonstrasjon.
Kurset er ikke ment til å utdanne deltakerne til å jobbe med problematferd. Til det er en helg alt for lite.

Valpen, utvikling, sosialisering, miljøtilvenning (habituering), oppdragelse og trening
Valpen med fokus på sosialisering og miljøtilvenning (habituering) og hvordan praktisere dette sammen med en positiv oppdragelse