Siri Linnerud Riber | Eilen Tara Larsen | Anne Svensen | Monica Berglyd Olsen | Dina Terese Vigdel | Marte Brunborg Aase | Sindre Sterken | Ingvild Sivertsen | Merete Borrevik | Kate Amilie Leschbrandt |Pål Riber | Thomas Drotningsvik | Ingri Lande | Even Gundersen | Lena Zweidorff

Jobber i Siddis Hundeskole som: Instruktøraspirant

Treningskompis: Falk f. 16 (Labrador retriever)

Interesseområder innen hund: Redningshund (ettersøk og lavine), shaping, miljøtrening og fysisk aktivitet

Kurs innen hund:

Hverdagslydighet del 1, Siddis Hundeskole 2018

Hverdagslydighet del 2, Siddis Hundeskole 2018

Bakpartskontroll, Shaping Sheepdog 2019

Signalkontroll dagskurs, Shaping Sheepdog 2019

Apport dagskurs, Shaping Sheepdog 2019

Hovedkurs vinter/C-godkjenning lavine, Norske Redningshunder 2019

Trenerutvikling Del 1, Siddis Hundeskole 2019 (2019)

Instruktørkurs, Siddis Hundeskole, 2020