Instruktører

Avd. Bergen ble opprettet sommeren 2012. Det er etterkommerne fra Siris Belønningssenter, som ble drevet av Siri Linnerud Riber i Bergen 2008-2010, som har tatt over. Det avholdes for tiden kun privattimer i Bergen.

Kontakt Hilde Finsås ved spørsmål.