Selv om privatundervisning er lite brukt i hundeverdenen vil de fleste hundeeiere ha stort utbytte av en time eller to. For hundeeiere er det viktig at hunden fungerer i hjemmet, ute på tur og hvor ellers hunden skal være med. Det er ikke alltid enkelt å overføre det som læres på kurs til situasjoner i hverdagen. Privatundervisning kan da gi deg hjelp når og hvor du trenger det.
Hvem kan ha utbytte av privatundervisning?
De aller fleste kan ha utbytte av privatundervisning. Ofte skal det svært lite til for å forandre på en hunds (u)vaner, en privattime kan spare en hundeeier for mye ergrelse.Eksempler på “uvaner” som kan være aktuelle for privattimer:
Gå pent i bånd, Innkalling, Ny valp i huset, Valpebiting, Ringeklokke og besøkende, Kloklipping, pelsstell og generell håndtering, Hilse pent, Passering, Innlæring av øvelser, Hvordan få valpen/hunden lydig, Hvordan lære valpen/hunden ønsket atferd i hverdagen, Osv.
Det er mulig å hjelpe med det meste som hundeieren ønsker å forandre ved sin hunds oppførsel.
Valpen
Har du fått valp vil noen privattimer være et meget godt supplement til et valpekurs. Her er det ikke enten eller men både og. Den første tiden sammen med valpen er meget viktig. Ved å ta en privattime eller to så raskt som mulig, vil du kunne få god rettleiing og unngå å gjøre for mange feil. Valpeoppdragelse er enklest når du får startet med en gang du får valpen.
Venter på valp
Det kan også være meget nyttig å få hjelp før valpen kommer i hus. Det er ikke nødvendig å vente med å erverve deg kunnskaper inntil valpen kommer. Ved å benytte deg av privatundervisning før du får valp kan du være meget godt forberedt på hva som kommer og muligheten for å unngå problemer og unødvendige ergrelser stiger betraktelig. Det vil også være mulig å få hjelp til å finne en rase som passer deg og din familie.
Pris: kr. 800 per 60min + kjøring (6,- per km). Faktura kommer på epost i etterkant. Normalt bruker vi 1-2timer.
Bestill time ved å ringe Hilde Finsås på tlf. 926 97 424 eller send epost: hildef@100positive.no