Trenerutviklingskurs Del1 | Trenerutviklingskurs Del2 |Instruktørkurs | Problematferdstrener

Trenerutvikling Del 1 & 2: for å utvikle dine egne trenerferdigheter med egen hund. Vi legger vekt på egentrening av egen hund, mekaniske ferdigheter, forståelse for belønningsbasert trening, hvordan få frem atferder, sette på kommando og kjeding.

Instruktørkurs: for å utvikle deg som instruktør. Vi legger vekt på fremføring av teori og praksis, forståelse av prinsippene, kunne svare på spørsmål og veilede andre.

Problematferdstrener: for å kunne hjelpe hunder med problematferd med praktisk trening. Vi legger vekt på forståelse av problematferd, symptomer og årsaker, og ulike fremgangsmåter.

Ønsker du å jobbe som instruktør hos oss? Da må du ha bestått vår Trenerutvikling, Instruktørutdannelse og hatt 40 timer som hjelpeinstruktør samt deltakelse på kurs hos oss.