Mål: Bli skikkelig god på å trene egen hund! Du får en grundig innføring i grunnleggende treningsprinsipper, belønningsbasert hundehold og læringsteori i teori og praksis, med hovedvekt på klikkertrening. Du lærer å selv finne løsninger og fremgangsmåter for utfordringer i treningen. Du lærer om skillet på konkurransetrening og hverdagslydighet, og du får fokusere på øvelser du selv ønsker. Utdanningen går over 4 samlinger (du velger helg eller dagtid tors/fre)  hvor siste samling er eksamen (frivillig, men må være bestått for å gå videre som instruktør).

Veien videre: Kurset danner grunnlag for å søke videre på vårt Instruktørkurs (for deg som ønsker å lære å instruere) eller vårt Trenerutviklingskurs Del2 (for deg som ønsker å bli enda RÅ’ere på å trene egen hund).

Opptakskrav: Du er mer enn normalt interessert i hund og har et ønske om å bli en rå trener av egen hund innen belønningsbasert hundehold. Du har trent en del med egen hund og ønsker å utvikle ferdighetene dine. 100% oppmøte for å få ta eksamen.

Deltakere: 4-8
Instruktør: Siri Linnerud Riber (og en medinstruktør ved over 4 deltakere)
Pris: 9 000,- (Vi ordner delbetaling så lenge alt er betalt før eksamen)

Oppstart: Stavanger:
Helger:
over 4 helger høsten 2023 kl. 09-15 på Sola med innendørs trening (neste kurs avholdes høsten 2024).
Dagtid: over 4 samlinger tors/fre kl.09-15 på Sola med innendørs trening. 
Søknadsfrist: 1.september 2023. Link til søknadsskjema ligger øverst på siden.

 

4 samlinger høsten 2023 (helg, tors/fre kommer etter ønske) (se Kalender
30.sep-01.okt
28.-29.oktober
11.-12.november
09.-10.desember
(endringer av helger kan forekomme i samråd med deltakerne)

Første samling
Teori: Læringsteorier (operant og klassisk),  innlæringsveier og ”hva er belønningsbasert hundehold?”.
Praksis: Få fram atferder (shaping, targeting m.m.)

Andre samling
Teori:  Klikkertrening og ulike treningsmetoder.
Praksis: Klikkertrening, grunnferdigheter, flyt og sette på ord.

Tredje samling
Teori: Kjeding.
Praksis: Stimuluskontroll og kjeding.

Fjerde samling
Skriftlig-, hjemme- og praktisk-eksamen (frivillig, men må være bestått for å søke på vårt instruktørkurs).

Pensumbøker:
”Hverdagslydighet fra valp til voksen” (2017), Arne Aarrestad og Siri Linnerud Riber
”Lydighetstrening i teori og praksis”, Morten Egtvedt og Cecilie Køste (kan lånes av oss hvis du ikke har, selges kun brukt eller på pdf)

Anbefalt litteratur (norsk):
”På talefot med hunden”, Turid Rugaas
”Ikke skyt hunden”, Karen Pryor
«Kulturkollisjon», Jean Donaldson

Anbefalt litteratur (svensk) til deg med konkurranseambisjoner:
”Från valp till stjärna”, Maria Hagström
”Shaping”, Fanny Gott og Thomas Stokke

Video:
Praktisk eksamen, kull høsten 2022
Baklengskjeding, kull våren 2022 
Praktisk eksamen, kull høsten 2021 (dagtid)
Baklengskjeding, kull høsten 2021 (dagtid)
Praktisk eksamen, kull våren 2021 (helg og dagtid)
Baklengskjeding, kull våren 2021 (helg og dagtid)
Praktisk eksamen, kull høsten 2020 (helg)
Praktisk eksamen, kull høsten 2020 (dagtid)
Baklengskjeding av mennesker, kull høsten 2020 (helg)
Baklengskjeding av mennesker, kull høsten 2020 (dagtid)
Praktisk eksamen, kull våren 2020
Baklengskjeding av mennesker, kull våren 2020
Praktisk eksamen, kull 2019
Praktisk eksamen, kull høsten 2018
Baklengskjeding av mennesker, kull høsten 2018
Praktisk eksamen, kull våren 2018
Baklengskjeding av mennesker, kull våren 2018
Praktisk eksamen, kull våren 2017
Baklengskjeding av mennesker, kull våren 2017
Baklengskjeding av mennesker, kull våren 2016
Praktisk eksamen, kull våren 2015
Baklengskjeding av mennesker, kull våren 2015
Praktisk eksamen, kull våren 2014
Baklengskjeding av mennesker, kull våren 2014
Praktisk eksamen, kull 2013, Vibeke
Baklengskjeding av mennesker, kull 2013
Baklengskjeding av mennesker, kull høsten 2012
Baklengskjeding av mennesker, kull vår 2012
Praktisk eksamen, kull vår 2011
Baklengskjeding av mennesker, kull vår 2011
Praktisk eksamen, kull høst 2010