Mål: Få et innblikk i hva problematferd er, bli dyktig til å lese hunders språk, finne årsak og symptomer, få innblikk i treningsopplegg og kunne trene hunder med problematferd praktisk. Vi jobber praktisk med hunder med ulike typer utfordringer gjennom kurset.

Opptakskrav:
Bestått vårt Instruktørkurs. Du får jobbe med egne kunder hjemme mellom helgene, ha konsultasjoner, får jobbe med kundene i helgene vi samles, få kontinuering tilbakemeldinger på opplegget du lager og leverer inn skriftlig eksamen.

Ved tilsvarende bakgrunn kan det bli vurdert om du kan delta.
Det er også plass til observatører.
Send mail til siri (a) siddishundeskole.no for spørsmål

Vi avholder også “Problematferd for instruktører” i andre hundeklubber ved behov. 100% oppmøte for å få ta eksamen.

Deltakere: 4-6
Instruktører: Siri Linnerud Riber & Arne Aarrestad
Pris: 12 000,-
Observatør: 5000,-
Oppstart: Stavanger januar 2021
Påmeldingsfrist: 01.januar 2021. Link til søknadsskjema ligger øverst på siden.

5 helger (se Kalender)
09.-10.januar
06.-07.februar
13.-14.mars
24.-25.april
05.-06.juni
(endringer av helger kan forekomme i samråd med deltakerne)

Første helg:
Hva er problematferd?
Årsaker og symptomer
Hva styrer atferder og hvordan påvirke dem?
Sensitisering, desensitisering
Gradvis tilvenning, motbetinging og flooding
Redsel
Stress
Grunntrening
Treningsopplegg grunntrening

Andre helg:
Hundens språk
Aggresjon mellom hunder
Hunder som er redde mennesker
Treningsopplegg utfordrende atferder

Tredje helg:
Bjeffing
Hunder som er alene
Hverdagsproblemer
Medisiner m/veterinær

Fjerde helg:
Caser med deltakerhunder

Femte helg:
Gjennomgang av deltakerhunder og opplegg/progresjon
Innlevering av skriftlig oppgave og praksis

Pensumbøker:
”Hverdagslydighet fra valp til voksen”, Arne Aarrestad & Siri Linnerud Riber
“100% Positiv Problemløsning”, Arne Aarrestad & Siri Linnerud
“Behavior adjustment training 2.0”, Grisha Stewart
“Don’t shoot the dog”, Karen Pryor
“Controll Unleashed”, Leslie McDevitt