Mål: for å bli en super trener rettet for konkurranselydighet. For nybegynnere. Vi fokuserer på å få grunnferdighetene på flyt, stimuluskontroll og kjeding, samt konkurransetrening.
Krav: du må ha deltatt og bestått Trenerutvikling.

Deltakere: 8
Instruktører: Siri Linnerud & Arne Aarrestad
Pris: 8000,-

Oppstart: Stavanger 2014.
Påmelding: Send mail til siri@100positive.no

4 helger kommer (se Kalender for Stavanger)