Avd. Jæren ble opprettet sommeren 2011.

Velkommen til avd. Jæren!