Jobber i 100% Positive som: instruktør avd. Jæren (vært aktiv siden 2010)

Epost: tove@100positive.no

Treningskompis : Ziri f.10 (Border collie)

Tidligere hunder : Dino f.00 (Schæfer)

Jobber til daglig som: Førskolelærer

Interesseområder innen hund : Hverdagslydighet, Lydighet, Agility Bruks og Problematferd

Kurs innen hund :
Instruktørkurs Del 1 & 2, 100% Positive (Siddis Hundeskole)
Hundetrenerskolen, Fjellanger
Forsvarets Hundeskole, 1år Bodø
Hundefører, Heimevernet 2år
Controll Unleash, Leslie McDevitt
Agility Elite, Bodil M. Wiik, Canis.
Elitesatsing Lydighet, Siv Svendsen og Elin Søisdal, Amokk
Spor, Terje Østlie