Problematferd er alt som hundeieren oppfatter som et problem. Det vil si at det er en eller flere atferder hundeieren ikke liker ved sin hund og som han ikke selv klarer å forandre. Problematferd kan også være et problem for hunden (f.eks. stereotyp atferd) eller et problem for samfunnet (f.eks, bjeffing),
Problematferd kan være så mangt. En atferd kan være enkel å forandre, mens andre kan være nærmest umulig å få forandret. I teorien er alt mulig. Det vil si at ikke noe bør være uprøvd.