Ved avd.Jæren har vi ikke eget opplegg (treningsgruppe) for hunder med problematferd, kun konsultasjoner, så de fleste må veien om avd. Stavanger for å få videre oppfølgning. Ta kontakt for mer informasjon da noen kan passe inn på våre vanlige treninger ved avd. Jæren.

Stavanger: Kontakt Siri Linnerud på epost: siri@100positive.no eller tlf. 416 39 727
Jæren: Kontakt Bente Borsheim på epost: bente@100positive.no eller tlf. 958 78 202

Hvem kan hjelpe med problematferd?
Ved avd. Jæren er det Bente Borsheim som avholder konsultasjoner.
Ved avd. Stavanger er det Arne Aarrestad og Siri Linnerud som avholder konsultasjoner ved problematferd. Arne har 15års erfaring med problematferd og Siri har 10år (de har gitt ut boken “100% Positiv Problemløsning”). I tillegg jobber Marianne Eloïse Willems, Beate Eikemo og Bente Borsheim på de praktiske problemtreningene i Stavanger. Alle instruktørene har atferdsutdannelse, les mer under hver enkelt instruktør.

Hva gjør en atferdsterapeut?
Ved en konsultasjon om problematferd kommer vi hjem til deg. Vi finner fram til årsaken/e til problemene og gir råd som skal fjerne årsakene. Trening for å forandre en atferd vil også vanligvis innbefatte en del trening som ikke har direkte med problemet å gjøre. Ofte må det også gjøres en del forandringer på det generelle hundeholdet. Vi forklarer hvorfor problemet har oppstått og hvorfor foreslåtte metode kan fungere. Vi forklarer hva som kan forsterke årsaken og danner oss et bilde av hundens mentale tilstand og hvor lett den er å trene.

Vi gir også praktisk hjelp som fungerer for deg og din hund. Du får stille spørsmål slik at du forstår tiltakene for dette spesielle tilfellet. Dette er helt nødvendig for et godt resultat.

Første møte tar vanligvis ca. 1-2 timer og innbefatter også den grunnleggende treningen som er nødvendig før problemtreningen. For enkelte problemer kan èn konsultasjon være tilstrekkelig, mens for de fleste vil det være nødvendig med en oppfølging og deltakelse på treningsgruppen (i Stavanger), eller videre oppfølging. Du får den praktiske veiledning som er nødvendig. Hvor mange timer som er nødvendig vil variere og det er umulig å gi et fast timetall på forhånd da ingen tilfeller er like.

Pris: kr. 640 + moms per 60min + kjøring fra Stavanger (4,80,- per km + moms). Faktura kommer på epost etter konsultasjonen.

Når skal du ta kontakt med en atferdsterapeut?
Dersom du stiller deg dette spørsmålet er det på tide å ta kontakt. Alle problemer begynner i det små og dersom du er tidlig ute, vil problemet kunne løses meget raskt. Dess lenger tid problemet får utvikle seg, jo lenger tid vil det ta for å fjerne det og det vil selvfølgelig også bli vanskeligere. Ingen garantier kan gis, men de fleste problemene får en lykkelig slutt.

Treningsgruppe (i Stavanger)
Dette er en trening for kunder som har vært gjennom en konsultasjon med Arne Aarrestad eller Siri Linnerud. Dette er i hovedsak en trening for hunder som har problemer i forhold til andre hunder eller mennesker. Treningen foregår på mandager og koster 250,- per gang. Da har du 1 instruktør alene med en figuranthund/menneske 3 x 10min.

Kontakt Arne Aarrestad på epost: arne@100positive.no eller tlf. 990 21 856
Kontakt Siri Linnerud på epost: siri@100positive.no eller tlf. 416 39 727

Vi trenger trygge figuranthunder til problemtreningen i Stavanger
Vi har stor pågang på hundeeiere som trenger hjelp med sine hunder. I den anledning har vi en ukentlig trening for hunder som har aggresjonsproblemer i forbindelse med andre hunder og hunder som er redde mennesker. For å kunne tilby god hjelp til flest mulig, trenger vi figuranter som er interessert i hund og problematferd. Instruktørene bruker disse i sine opplegg med problemhundene.
Du får et GRATIS grunnleggende helgekurs om trening, oppdragelse og problematferd dersom du kan stille opp for oss 10 ganger.

Dersom dette er interessant for deg, kan du sende en epost med informasjon om deg, ditt hundeliv og eventuelle spørsmål. Dersom du kun ønsker å stille spørsmål kan du også sende en epost eller ringe.

Kontakt Siri Linnerud på epost: siri@100positive.no eller tlf. 416 39 727