Jobber i 100% Positive som: instruktør ved avd. Stavanger (vært aktiv siden 2008)

Epost: marius@100positive.no

Treningskompis: Zita f.08 (Schæfer)

Tidligere hunder: Kim f.84 (Labrador), fôrvert for førerhunden Rodney f.03 (Labrador)

Jobber til daglig i: Rønning Elektro AS

Interesseområder innen hund: Hverdagslydighet, Lydighet, Rallylydighet, ID-sport og Problematferd

Kurs innen hund:
Instruktørkurs Del 1 & 2, 100% Positive (Siddis Hundeskole)
Hundefører v/ Forsvarets Hundeskole
NKK Trinn 1 Instruktørutdannelse