Hvilket kurs/privatundervisning

Ønsket tidspunkt for kurs

Fakturamottaker for- og etternavn

Navn på kursdeltaker (hvis det ikke er samme som fakturamottaker)

Gate og nr.

Postnr. og sted

Epost

Mobil

Hundens navn

Rase

Alder

Kjønn

Tidligere kurs

Spesielle ønsker / behov

Hvordan fikk du kjennskap til oss?

Påmeldingen er bindende. Ved avmelding under 2 uker før kursstart og frem til kurstart belastes 50% av kursavgiften.

Jeg bekrefter at jeg deltar på kurset/privatundervisning på eget ansvar, og at jeg selv er ansvarlig for skader jeg eller min hund måtte forårsake. Jeg vil ikke rette erstatningssøksmål mot instruktøren, Siddis Hundeskole AS om jeg eller min hund skulle bli skadet i forbindelse med kurset/privatundervisning. Jeg er selv ansvarlig for at jeg og min hund er tilstrekkelig forsikret. (Vi anbefaler å ha en hundeforsikring som dekker evt. veterinærutgifter).