Hva er problematferd | Konsultasjon | Påmelding konsultasjon

 

Hva gjør en atferdsterapeut?
Ved en konsultasjon om problematferd kommer vi hjem til deg. Vi finner fram til årsaken/e til problemene og gir råd som skal fjerne årsakene. Trening for å forandre en atferd vil også vanligvis innbefatte en del trening som ikke har direkte med problemet å gjøre. Ofte må det også gjøres en del forandringer på det generelle hundeholdet. Vi forklarer hvorfor problemet har oppstått og hvorfor foreslåtte metode kan fungere. Vi forklarer hva som kan forsterke årsaken og danner oss et bilde av hundens mentale tilstand og hvor lett den er å trene.

Vi gir også praktisk hjelp som fungerer for deg og din hund. Du får stille spørsmål slik at du forstår tiltakene for dette spesielle tilfellet. Dette er helt nødvendig for et godt resultat.

Første møte tar vanligvis ca.2 timer og innbefatter også den grunnleggende treningen som er nødvendig før problemtreningen. For enkelte problemer kan èn konsultasjon være tilstrekkelig, mens for de fleste vil det være nødvendig med en oppfølging. Du får den praktiske veiledning som er nødvendig. Hvor mange timer som er nødvendig vil variere og det er umulig å gi et fast timetall på forhånd da ingen tilfeller er like.

Pris: kr.800,- per 60min + kjøring fra Stavanger (kr. 6,-per km). Faktura kommer på epost etter konsultasjonen.

Når skal du ta kontakt med en atferdsterapeut?
Dersom du stiller deg dette spørsmålet er det på tide å ta kontakt. Alle problemer begynner i det små og dersom du er tidlig ute, vil problemet kunne løses meget raskt. Dess lenger tid problemet får utvikle seg, jo lenger tid vil det ta for å fjerne det og det vil selvfølgelig også bli vanskeligere. Ingen garantier kan gis, men de fleste problemene får en lykkelig slutt.