Medhjelpere
| Elin Innvær Janne-Lise Larsen | Cathrine Frøytlog |Marie Undem | Karina Skjelvik | Solveig Bårseth | Claire Connolly Gran | Linn Hauge |Linda Haugeland Pedersen | Janne Skjørestad Espedal

Jobber i Siddis Hundeskole som: Medhjelper og driver Strand Hundelufting (hundelufting og døgnpass siden 2018)

Treningskompis: Mario f.20 (portugisisk vannhund) og Mia f.18 (portugisisk vannhund)

Interesseområder innen hund: Unghund, problematferd, hundens språk, sosialisering, valp og barn & hund.

Kurs innen hund:
Problemhund, Innlandet hundesenter, 2021
Instruktørutdannelse Del 1, Innlandet hundesenter, 2012
Fordypningskurs (instruktør) Del 1, Lundquist hundeskole, 2022
Unghundkurs, Sola hundesenter, 2021
Passeringskurs, Dogs Will, 2021
Passeringskur, Strand hundesenter, 2021
Recallers, Susan Garret, Say yes dogtraining
Stress, Hundelykke, 2021
Dempende signaler, Turid Rugaas, 2020
Ulike nettkurs, Hun om hund, Emma Mary Garlant
Pøbelkurs, Siddis Hundeskole, 2022
Trenerutviklingskurs Del 1, Siddis Hundeskole, 2021
Hundens språk foredrag A, B og C, Siddis Hundeskole, 2020