| Instruktører |  Kurs |

Avd. Moi ble opprettet høsten 2019. Etter flere år som medhjelper, aspirant og instruktør ved avd. Stavanger startet Victoria Rasmussen opp egne kurs på Moi. Siri Linnerud Riber avholder teorikvelden, mens Victoria tar seg av de praktiske kurskveldene og privatundervisning. Kursene avholdes sentralt på Moi. Victoria har også en ukentlig gratis fellestrening for alle kunder.

Velkommen til avd. Moi!