| Siri Linnerud Riber | Eilen Tara Larsen | Anne Svensen | Monica Berglyd Olsen | Dina Terese Vigdel | Marte Brunborg Aase | Sindre Sterken | Ingvild Sivertsen | Merete Borrevik | Kate Amilie Leschbrandt |Pål Riber | Thomas Drotningsvik | Ingri Lande | Even Gundersen | Lena Zweidorff

Tlf. 990 21 856
Epost: arne.aarrestad@lyse.net
YouTube: https://www.youtube.com/user/SiddisHundeskole

Arne Aarrestad startet Siddis Hundeskole i 1998. Arne sin yrkesaktive bakgrunn er betegnet som varierende. Han har jobbet i bokholderi, som toller, elektriker og vaktmester. Hans hundeliv startet i 1987 da de fikk flatcoated retrieveren Casey. Hans første hundekunnskaper fikk han gjennom bøker og da bøker som støttet den diktatoriske lederskapsteori. Det ble mye bruk av straff/ubehag og lite bruk av belønning. Han var meget interessert i å trene hund, men resultatene uteble. Tidlig på nitti tallet kom det en del mer belønningsbaserte bøker inn i hjemmet. Etter å ha fordøyet bøker av bl.a. Anders Hallgren, John Fisher, Roger Mugford og Karen Pryor («Don’t Shoot The Dog») forkastet Arne de gamle metodene og startet å teste ut bruk av kun belønning både i trening og hundeholdet generelt.

Arne jobbet iherdig med å sette de belønningsbaserte prinsippene ut i praksis og gradvis som han utviklet metodene kom også resultatene. Hundene ble lydige og flatcoated Nicky ble agilitychampion. Treningsmetodene som ble utviklet minner mye om det som i dag går under begrepet “klikkertrening”.

Tidlig på 90-tallet fullførte Arne NKK instruktørutdannelse trinn 1 og trinn 2 agility. I 1997/98 gikk Arne på den ett-årige Hundetrenerskolen til Turid Rugaas. Turid sitt positive syn på hundeoppdragelse og trening passet han meget bra og han fikk mye ny kunnskap av Turid når det gjaldt problematferd. I 2005 tok han instruktørutdannelse hos Canis. Arne har i tillegg deltatt på mange helgekurs og seminarer.
Når det gjelder praktisk trening av hund har han jobbet mest med agility, men også lydighet, spor, blodspor og retrieverjakt har han brukt en del tid på.

Arne har gjennom sitt arbeid med kurser og privatundervisning fortsatt å utvikle sine arbeidsmetoder og i 2008 resulterte dette i boken “100% Positiv Hverdagslydighet”. For hvert nytt opplag er boken utviklet og siste opplag i 2017 skiftet den navn til “Hverdagslydighet fra valp til voksen”. I de to siste utgivelsene er Siri Linnerud Riber medforfatter. Sammenligner man den første og siste utgaven, vil man se den stor utvikling Arne og Siddis Hundeskole har vært gjennom, og utviklingen fortsetter.

I 2011 gav han ut boken “100% Positiv Problemløsning” sammen med Siri Linnerud Riber.

Arne har avholdt mange kurs og foredrag rundt omkring i landet. Det mest kjente kurset er kanskje “Hundens språk”.

Arne er i dag aktiv pensjonist som er med å videreutvikle Siddis Hundeskole, og Arne og Siri sine bøker.

Utvalgte kurs Arne har deltatt på:

 • Medlem i NAS, Norsk atferdsgruppe for selskapsdyr
 • 1994 NKK Trinn I instruktør
 • 1995 NKK Trinn II instruktør agility
 • 1997/98 Hundetrenerskolen ved Hagan hundeskole, Turid Rugaas
 • 1998/99 Medhjelper ved samme hundetrenerskole
 • 1999 Atferd og problematferd, Marie Fogelquist, Lars Fælt, m.fl.
 • 1999 Hemsedal Jaktkurs retrievere, ukeskurs
 • 2001 Juni Seminar med Karen Pryor m.fl.
 • 2001 Nov. Atferd seminar NKK
 • 2002 Klikker kurs Canis, Morten og Cecilie
 • 2003 Hemsedal Jaktkurs retrievere, ukeskurs
 • 2003 Klikker kurs Canis, Morten og Cecilie
 • 2004 Runar Næss, Ulv og atferd
 • 2004 Atferd seminar NKK
 • 2004 Runar Næss, Læringsteorier
 • 2005 Instruktørkurs Canis
 • 2007 Helgeseminar med Steven Lindsay
 • 2008 Grunnleggende etologi og atferd hos hund og katt. Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås