Hvilket kurs ønsker du å søke på?

  Fakturamottaker for- og etternavn

  Gate og nr.

  Postnr. og sted

  Epost

  Mobil

  Informasjon om hunden

  Hundens navn

  Rase

  Alder

  Kjønn

  Alle kurs og aktiviteter du har deltatt på med og uten hund(hunderelatert)

  Erfaring med andres hunder (instruering, trening m.m)

  Din motivasjon for å delta på kurset? Hva ønsker du å bruke det til?

  Spesielle ønsker / behov

  Hvordan fikk du kjennskap til oss?

  Kjøpsbetingelser