Kontakt Stavanger:
Eilen Tara Larsen (både dagtid og ettermiddag) tlf. 936 58 240, eilentara (a) siddishundeskole.no
Siri Linnerud Riber (kun dagtid) tlf. 416 39 727, siri (a) siddishundeskole.no

*Nå tilbyr vi privatundervisning også via web på Ipad/mobil/pc. Her har vi mulighet for å vise video og vi veileder deg mens du trener din egen hund. 

Hva er privatundervisning?
Privatundervisning betyr at vi kommer hjem til deg. Ved å se samspillet mellom hund og eier i deres rolige og trygge omgivelser kan vi best hjelpe med det som trengs. Selv om privatundervisning er lite brukt i hundeverdenen vil de fleste hundeeiere ha stort utbytte av en time eller to. For hundeeiere er det viktig at hunden fungerer i hjemmet, ute på tur og hvor ellers hunden skal være med. Det er ikke alltid enkelt å overføre det som læres på kurs til situasjoner i hverdagen. Privatundervisning kan da gi deg hjelp når og hvor du trenger det. All opplæring går ut på å veilede deg som hundeeier til å trene hunden din slik at du får redskaper til å håndtere de situasjonene du opplever som utfordrende eller nye. Det hjelper deg lite at vi trener hunden for deg, det er deg hunden skal høre på og du som må gjøre jobben, med vår veiledning.

Hvem kan ha utbytte av privatundervisning?
De aller fleste kan ha utbytte av privatundervisning. Ofte skal det svært lite til for å forandre på en hunds (u)vaner. En privattime kan spare en hundeeier for mye ergrelse.

Eksempler på “uvaner” som kan være aktuelle for privattimer:
Gå pent i bånd, Innkalling, ny valp i huset, valpebiting, ringeklokke og besøkende, kloklipping, pelsstell og generell håndtering, hilse pent, passering, innlæring av øvelser, hvordan få valpen/hunden lydig og hvordan stoppe uønsket atferd, hvordan lære valpen/hunden ønsket atferd i hverdagen, osv.
Det er mulig å hjelpe med det meste som hundeieren ønsker å forandre ved sin hunds oppførsel.

Valpen
Har du fått valp vil noen privattimer være et meget godt supplement til et valpekurs. Her er det ikke enten eller men både og. Den første tiden sammen med valpen er meget viktig. Ved å ta en privattime eller to så raskt som mulig, vil du kunne få god rettleiing og unngå å gjøre for mange feil. Valpeoppdragelse er enklest når du får startet med en gang du får valpen.

Venter på valp
Det kan også være meget nyttig å få hjelp før valpen kommer i hus. Det er ikke nødvendig å vente med å erverve deg kunnskaper inntil valpen er kommet. Ved å benytte deg av privatundervisning før du får valp kan du være meget godt forberedt på hva som kommer og muligheten for å unngå problemer og unødvendige ergrelser stiger betraktelig. Det vil også være mulig å få hjelp til å finne en rase som passer deg og din familie.

Problematferd
Problematferd er alt som hundeieren oppfatter som et problem. Det vil si at det er en eller flere atferder hundeieren ikke liker ved sin hund og som han ikke selv klarer å forandre. Problematferd kan også være et problem for hunden (f.eks. stereotyp atferd) eller et problem for samfunnet (f.eks. bjeffing).
Problematferd kan være så mangt, fra redsel og stress til overivrige glade hunder. En atferd kan være enkel å forandre, mens andre kan være nærmest umulig å få forandret. I teorien er alt mulig. Det vil si at ikke noe bør være uprøvd.

Hva gjør en atferdsterapeut?
Ved privatundervisning om problematferd kommer vi hjem til deg. Vi finner fram til årsaken/e til problemene og gir råd som skal fjerne årsakene. Trening for å forandre en atferd vil også vanligvis innbefatte en del trening som ikke har direkte med problemet å gjøre. Ofte må det også gjøres en del forandringer på det generelle hundeholdet. Vi forklarer hvorfor problemet har oppstått og hvorfor foreslåtte metode kan fungere. Vi forklarer hva som kan forsterke årsaken og danner oss et bilde av hundens mentale tilstand og hvor lett den er å trene.

Vi gir også praktisk hjelp som fungerer for deg og din hund. Du får stille spørsmål slik at du forstår tiltakene for dette spesielle tilfellet. Dette er helt nødvendig for et godt resultat.

Første møte tar vanligvis ca.2 timer og innbefatter også den grunnleggende treningen som er nødvendig før problemtreningen. For enkelte problemer kan èn konsultasjon være tilstrekkelig, mens for de fleste vil det være nødvendig med en oppfølging. Du får den praktiske veiledning som er nødvendig. Hvor mange timer som er nødvendig vil variere og det er umulig å gi et fast timetall på forhånd da ingen tilfeller er like.

Når skal du ta kontakt med en atferdsterapeut?
Dersom du stiller deg dette spørsmålet er det på tide å ta kontakt. Alle problemer begynner i det små og dersom du er tidlig ute, vil problemet kunne løses meget raskt. Dess lenger tid problemet får utvikle seg, jo lenger tid vil det ta for å fjerne det og det vil selvfølgelig også bli vanskeligere. Ingen garantier kan gis, men de fleste problemene får en lykkelig slutt.

Pris: 800,- per 60min + kjøring (6,- per km fra Stavanger/Sola). Faktura blir sendt per epost i etterkant. Normalt bruker vi ca. 2 timer ved første møte og ca.1 time ved oppfølging.
Pakketilbud: Ved 4 avholdte og betalte timer, får du den 5. timen gratis*
(*betal kun for kjøring)

Kontakt Stavanger:
Eilen Tara Larsen tlf. 936 58 240, eilentara (a) siddishundeskole.no
Siri Linnerud Riber tlf. 416 39 727, siri (a) siddishundeskole.no